Fractie Front – Universiteitsraad

Fractie Front is een studentenfractie in de Universiteitsraad van Tilburg University. Dit houdt in dat wij de 19.000 studenten die Tilburg University rijk is, vertegenwoordigen in het besluitvormingsproces van de universiteit. We zijn een fractie voor en door studenten en worden tijdens de jaarlijkse verkiezingen door de studenten van Tilburg University verkozen.

Fractie Front staat voor iedere student van Tilburg University, maar in het bijzonder de actieve student. 

Fractie Front is ‘GOING THE EXTRA MILE’ voor studenten die dat zelf ook doen! Wij realiseren deze extra mile door een proactieve houding aan te nemen in de universiteitsraad. Dit betekent dat we niet alleen reageren op raadsstukken van het College van Bestuur, maar zelf ook actief meedenken over verbeteringen op de universiteit en daarin actie ondernemen. Naast het raadswerk ondernemen wij ook andere initiatieven om studenten kennis te laten maken met Fractie Front en de Universitaire medezeggenschap. Enkele initiatieven zijn de International meeting, de Front Forum avonden, de inspiration days, de Pleekrant en natuurlijk het Front Fustenfeest.

Wij vinden het actief zijn naast je studie en de mogelijkheid daartoe erg belangrijk. Daarom zal dit een van onze aandachtspunten zijn tijdens het besluitvormingsproces. Binnen onze filosofie; ‘for the active student’ hebben we 3 pijlers. Internationalisering, digitalisering en ‘living campus’. 

Behalve op onze kamer in het Esplanadegebouw E209 zijn we ook op vrijwel ieder studentenfeestje, cantus of borrel te vinden. Je herkent ons daarbij aan onze groene kleur! Heb je dus vragen over Fractie Front, heb je grootse ideeën om Tilburg University te verbeteren of wil je ons gewoon leren kennen? Spreek ons dan een keer aan, of stuur een mailtje naar info@nullfractiefront.nl! Verdere informatie is ook te vinden op onze site; fractiefront.nl