Active TSB

Active TSB is een nieuwe studentenpartij in de faculteitsraad, die in 2020 is opgericht. Active TSB zet zich middels medezeggenschap in voor alle actieve studenten van de Tilburg School of Social and Behavioural Sciences, de sociale faculteit van Tilburg University. De partij zelf wordt gerund door studenten die allemaal actief zijn naast hun studie, en die het toegankelijker willen maken voor jou om extra curriculaire activiteiten naast je studie te doen om je zo nog verder te ontwikkelen!

Een commissie, een part-time/full-time bestuursjaar of een stage? Active TSB gelooft dat dit een waardevolle bijdrage vormt aan je studententijd en dat het belangrijk is dat de faculteit jou hierin steunt! Elke zes weken komt Active TSB samen met het Management Team en het personeel om te discussiëren hoe we de TSB faculteit een betere, meer toegankelijke plek voor jou kunnen maken. Om jouw mogelijkheden te verbreden om actief te worden, maar ook om een goede en stabiele omgeving te creëren waar jij de ruimte krijgt om je te ontwikkelen!

De kracht van Active TSB ligt in de samenwerking met andere studentenpartijen. Met een Active partij in elke grote faculteit van Tilburg University (TiSEM, TLS, TSB en TSHD), worden kennis en ervaringen gedeeld zodat we van elkaar kunnen leren als faculteit. Active TSB gelooft dat meer communicatie en samenwerking kan leiden tot betere educatie en een algemeen betere studententijd. Ze streven ernaar om een innovatieve en verfrissende partij met een nieuw perspectief te zijn binnen de medezeggenschap van de faculteit.

Als je vragen of opmerkingen hebt, schroom niet om contact op te nemen, via de mail (studentpartyactive.tsb@nullgmail.com) of via sociale media!