Rechten – ELSA

ELSA staat voor The European Law Students’ Association en werd op 4 mei 1981 opgericht in Wenen. De oprichters waren studenten van beide kanten van het “IJzeren Gordijn”, uit Polen, Oostenrijk, Hongarije en voormalig West-Duitsland. Zij stelden zich tot doel enerzijds te werken aan wederzijds begrip en anderzijds het leggen van internationale contacten te bevorderen.

ELSA bleef gestaag groeien en had in het begin van de jaren ’90 al meer dan 30 lidstaten en observerende landen. De grote kracht van ELSA ligt in haar uitgestrekte Europese netwerk. Momenteel is ELSA actief in 43 landen met ongeveer 300 lokale groepen van IJsland tot Malta en van Portugal tot Rusland. De 43.000 leden vormen samen de grootste juridische vereniging ter wereld.

ELSA Tilburg is sinds 1996 één van de zeven lokale groepen in Nederland, naast Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Rotterdam.

 www.elsatilburg.nl

 facebook.com/elsatilburg