Fractie Stimulus – Faculteitsraad TSB

Stimulus is de studentengeleding van de faculteitsraad van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). De fractie werpt een kritische blik op de gang van zaken binnen de faculteit en komt op voor de belangen van studenten. Stimulus zorgt dat zij een stem heeft wanneer het aankomt op het beleid dat faculteitsbreed wordt gevoerd. Zaken waar Stimulus zich zoal mee bezighoudt zijn bijvoorbeeld: de invoering van de internationale bachelor, intensivering van het onderwijs, internationalisering en nog veel meer.

Stimulus zet zich in voor de belangen van de student en wil ervoor zorgen dat jij als student datgene kunt doen wat jij het belangrijkst vindt. Daarnaast bewaakt Stimulus voor studenten de mogelijkheid om naast hun studie actief te zijn. Bijvoorbeeld door commissiewerk bij een vereniging, door mogelijkheden om in het buitenland te studeren of door extra vakken te volgen.
Stimulus streeft naar kwaliteitsonderwijs met keuzevrijheid. Dit doen we door de mening van de studenten over de inhoud en uitvoering van cursussen serieus te nemen. Stimulus kan ook van betekenis zijn voor de (studie-)verenigingen, bijvoorbeeld bij onduidelijkheid over of problemen bij financiële of materiële regelingen van de faculteit en bij onderwijsgerelateerde zaken (zoals tentamenuitzonderingen).

stuwww.nl/stimulus/‎