Medezeggenschap

De volgende organen vallen onder de medezeggenschap van de Tilburg University:

De universiteitsraad; universitaire medezeggenschap waar alle studenten vertegenwoordigd worden tijdens vergaderingen met het College van Bestuur. In de Universiteitsraad zitten jaarlijks negen studenten.

Faculteitsraad; elke faculteit (TiSEM, TSB, TLS, TSH en TST) heeft een faculteitsraad waarin studenten vertegenwoordigd worden. Dit is parttime. Je kunt zo je stem laten horen over het beleid van je faculteit.
TiSEM; Fractie ECCO
TSB; Fractie Stimulus
TLS: Fractie Vrijspraak
TSH: Fractie Dante
TST: Faculteitsraad TST

 

Opleidingscommissies;  Elke opleiding heeft een opleidingscommissie waarin studenten meepraten en adviesrecht hebben op onderwijsgerelateerde zaken.